Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

Okruszek
16:18
6041 82dc 500
Reposted frompapaj papaj via8agienny 8agienny

October 10 2018

Okruszek
03:31
0314 f7a8
Wedle uznania
Reposted fromikari ikari
Okruszek
03:30
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viamarioneta marioneta
Okruszek
03:29
Okruszek
03:28
5976 523b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via8agienny 8agienny

October 09 2018

Okruszek
14:59
Reposted fromibalpangi ibalpangi viaC10H12N2O C10H12N2O
14:58
9702 6ac8
Reposted fromEnkiz Enkiz via8agienny 8agienny
Okruszek
14:57
Okruszek
14:57
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudosci rudosci
Okruszek
14:57
Chcesz zrozumieć, czym jest rok życia? Zapytaj o to studenta, który oblał roczny egzamin. Czym jest miesiąc życia, powie ci matka, która wydała na świat wcześniaka, i czeka, by wyjęto go z inkubatora, bo dopiero wówczas będzie mogła przytulić swoje maleństwo. Zapytaj, co znaczy tydzień, robotnika pracującego na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym jest dzień, powiedzą ci rozdzieleni kochankowie, czekający na kolejne spotkanie. Co znaczy godzina, wie człowiek cierpiący na klaustrofobię, kiedy utknie w zepsutej windzie. Wagę sekundy poznasz, patrząc w oczy człowieka, który uniknął wypadku samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który zdobył na igrzyskach olimpijskich srebrny medal, a nie ten złoty, o którym marzył przez całe życie. Życie to magia
— Marc Levy
Reposted fromteaholic teaholic viarudosci rudosci
Okruszek
14:56
Reposted frombluuu bluuu viarudosci rudosci
14:56
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viarudosci rudosci
Okruszek
14:56
4890 e68d 500
Reposted fromqb qb via8agienny 8agienny
Okruszek
14:55
8246 0751 500
Reposted frompiehus piehus via8agienny 8agienny
Okruszek
14:49
Reposted fromFlau Flau via8agienny 8agienny
Okruszek
14:48
9799 5da6
Reposted fromzelbekon zelbekon via8agienny 8agienny
Okruszek
14:48
Okruszek
14:47
8787 2325
Reposted fromrubinek rubinek via8agienny 8agienny
Okruszek
14:46
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudosci rudosci

October 07 2018

Okruszek
07:04
4224 434b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl