Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

Okruszek
17:30
6663 6eb4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek via8agienny 8agienny
Okruszek
17:29
2718 4c3a
Reposted fromfungi fungi via8agienny 8agienny
17:29
5287 2b3f 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane via8agienny 8agienny
Okruszek
17:29
Gdy się już w coś zaangażujemy, poświęcimy temu wiele energii, nie raz trudno tak po prostu to zostawić. Brniemy wtedy usilnie dalej, podświadomie zdając sobie sprawę z braku sensu swoich działań. Zaprzeczamy temu przywiązani do jednej, konkretnej wizji utworzonej w wyobraźni, wykluczając taką opcję, że może być ona niemożliwa do spełnienia. Walczymy, biegniemy dalej, rozbijamy głowę o kolejne przeszkody, a dotarcie do mety tak jak się w głębi duszy spodziewaliśmy nic nie zmienia, albo jeszcze gorzej, tej mety w ogóle nie ma.

Ostatnio uznałam, że trwanie w relacji czy też dążeniu do określonego celu wcale nie musi być najtrudniejsze. Często paradoksalnie najcięższe okazuje się odpuszczenie we właściwym momencie.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/03/czasem-odpuscic-jest-trudniej-niz-wytrwac/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
Okruszek
17:28
7890 753f
Okruszek
17:28
Okruszek
17:27
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Okruszek
17:27
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Okruszek
17:27
6899 6f59
Reposted fromministerium ministerium viasoadysta soadysta
Okruszek
17:27
Okruszek
17:26
4630 1ab1 500
Reposted fromZircon Zircon via8agienny 8agienny
Okruszek
17:26
8665 d1c6 500
Reposted fromcorvax corvax viarudosci rudosci
17:26
6827 d54a
What to Bring
I always figured you should never bring a gun to a gun fight because then you'll be part of a gun fight.
Reposted fromxkcd xkcd via8agienny 8agienny
Okruszek
17:24
7715 ed97
Okruszek
17:24
0995 4ca2 500
Reposted fromslodziak slodziak viarudosci rudosci
Okruszek
17:23
2752 a523 500
snug
Reposted fromcats cats viarudosci rudosci
Okruszek
17:23
9366 e3d0
Reposted fromintrigante intrigante viarudosci rudosci
Okruszek
17:23
3348 220d
Reposted fromphilipp philipp via8agienny 8agienny
Okruszek
17:23
3147 9012
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL via8agienny 8agienny
Okruszek
17:23
0834 544e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl