Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

Okruszek
14:31
Okruszek
14:31
14:31
Reposted frommurmur murmur viaabl abl
Okruszek
14:31
7764 3e2c
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamowmihou mowmihou
Okruszek
14:31
2793 2fb0 500
Reposted fromteijakool teijakool viastarwars starwars
14:30
14:30
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viadeparter departer
Okruszek
14:29
4658 21f3
Reposted fromjestemzero jestemzero viadeparter departer
Okruszek
14:29
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadeparter departer
Okruszek
14:29
Okruszek
14:29
3769 0a32
Reposted fromzciach zciach viadarksideofthemoon darksideofthemoon
Okruszek
14:28
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— J. L. Wiśniewski, 'S@motność w sieci'
Reposted fromjust-breathe just-breathe viadeparter departer
14:28
2421 036d 500

heckifiknowcomics:

hahahahahahahahahahahaha pain

Okruszek
14:23
3115 7477
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagaf gaf
Okruszek
14:22
1178 b26b
Reposted fromsosna sosna vianicapicella nicapicella
Okruszek
14:22
0706 5ce4 500
Reposted fromkabu kabu vianicapicella nicapicella
Okruszek
14:21
6249 4601
Reposted fromSzczu Szczu viadeparter departer
14:21
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos vianvm nvm
Okruszek
14:20
2394 33c6
a to był on
Reposted fromkaiee kaiee vianvm nvm
14:20
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi vianicapicella nicapicella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl