Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

Okruszek
21:16
3743 53a9
Reposted fromnazarena nazarena viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Okruszek
21:15
3901 8712 500
Reposted fromSilvanus Silvanus viagruetze gruetze
Okruszek
21:15
3716 ef30 500
Reposted fromnazarena nazarena viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Okruszek
21:15
4094 01a3
ift.tt
Reposted fromOoliv Ooliv viaedhell edhell
Okruszek
21:14
3625 a456
haagse bouwvak vakantie over 2 wk ;-) [tired, need some new inspiration]
Reposted fromnazarena nazarena viathtwins4ever thtwins4ever
Okruszek
21:14
Reposted frombluuu bluuu
21:14
7400 fa8e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viavagabondi vagabondi
Okruszek
21:13
Reposted frombluuu bluuu
Okruszek
21:13
Reposted fromlamborg lamborg viastonerr stonerr
21:13
Okruszek
21:12
2969 e002 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacats cats
Okruszek
21:12
Stecknadel
Reposted fromPsaiko Psaiko via8agienny 8agienny
Okruszek
20:03
Strach nie pozwala nam działać, choć tak dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby zmienić nasze życie. Od czego się odciąć, a co do siebie przyciągnąć. 
— 02:30
Okruszek
19:49
Problem jest w tym, że moja ciekawość wiedzie mnie w takie czeluści, w których początkowo jest tajemniczo i intrygująco, nawet to wszystko, co mnie otacza, w postaci myśli i emocji, wydaje się bardzo mądre, niezwykłe, magiczne! A później wyłącznie cierpię z tego powodu - nie mogę wyjść, nie mogę zatrzymać płynących myśli z prędkością rollercoaster'a, nie mogę nie wierzyć w to, w co tak bardzo wierzyłam, że to stało się częścią mnie - syfem, wyniszczającą, czarną dziurą egzystencjalną, którą pogłębiają w pewnym momencie już puste refleksje egzystencjalistów. Nawet jeśli mają rację, to tylko częściowo. Tak nie można żyć. Nie można się zamykać w swoim świecie z jednego bardzo prostego powodu - to nie jest świat rzeczywisty. I jeśli tego się nie zaakceptuje, to wiecznie można cierpieć z powodu posiadanych oczekiwań. A one... są nie Twoje. Nie. Spróbuj w to uwierzyć tak mocno, jak mocno wierzysz w przeciwieństwo tej tezy. Uwolnij się. Mi się udało.
— Lakonika
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
Okruszek
12:01
Okruszek
12:00
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viakmj kmj
Okruszek
12:00
2515 2158 500
Okruszek
12:00
3333 4848 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Okruszek
12:00
3335 2001 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Okruszek
11:59
2966 c611
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTamahl Tamahl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl