Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

Okruszek
20:42
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viaxvou xvou
Okruszek
20:42
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskarpecialka skarpecialka
Okruszek
20:41
Miał nieodparte wrażenie, że ktoś zebrał resztki jego jestestwa, potargał je po raz kolejny i wrzucił w taką otchłań, w której nie było już niczego oprócz samotności.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Okruszek
20:41
0562 d999
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny via8agienny 8agienny
Okruszek
20:41
 Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Okruszek
20:40
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaprzytulanki przytulanki
Okruszek
20:40
Czasem wyobrażam sobie, że gdzieś daleko istnieje świat równoległy do naszego. Istnieje tam mój sobowtór i Twój. Istnieją tam wszyscy, którzy zasłużyli na drugą szansę, którzy z różnych powodów nie wykorzystali pierwszej. Lubię myśleć, że to właśnie w tym świecie chodzimy razem po lesie; to w tym świecie zasypiam, trzymając Cię w ramionach; to w tym świecie prowadzimy poważne rozmowy czy śmiejemy się bez powodu. To w tym świecie się kochamy.

Taka moja Utopia.
— z serii: pisane do szuflady, odnalezione po latach...
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Okruszek
20:20
Okruszek
20:20
Okruszek
20:18
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viakabu kabu
Okruszek
20:17
Zapomnieć? - Niemożliwe.
Wybaczyć? - Nie jestem pewien czy chcę.
— my reflection. Vinc
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viakabu kabu
Okruszek
20:17
Reposted fromdfw777 dfw777 viakabu kabu
Okruszek
20:17

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viakabu kabu
Okruszek
20:16
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakabu kabu
Okruszek
20:08
Mała, popatrz teraz tej dziewczynie w lustrze prosto w oczy i uśmiechnij się do niej. Przeszła przez piekło i wyszła po drugiej stronie, trzymając ogień w dłoniach. Dziś znasz już swoją siłę i nie musisz błagać o to, by ktoś cię podtrzymywał. Jesteś pewna swojej wartości i nie zależy ona od czyjejkolwiek wierności. Wiesz, że zasługujesz na miłość i szacunek i nigdy więcej nie zadowolisz się niczym mniejszym - przede wszystkim od samej siebie.
— Listy do Małej
Reposted frommslexi mslexi viacytaty cytaty
Okruszek
20:08
4768 b991
Reposted fromvounsky vounsky via8agienny 8agienny
Okruszek
20:07
Reposted fromHeadbanger Headbanger via8agienny 8agienny
Okruszek
20:07
4430 9c9c
Reposted fromDennkost Dennkost via8agienny 8agienny
Okruszek
20:07
Reposted fromzachlanny zachlanny via8agienny 8agienny
Okruszek
20:06
1648 ae0b 500
Reposted fromviperssj3 viperssj3 via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl