Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

Okruszek
18:14
Okruszek
18:13
1918 20f7
no!
Reposted fromadaamanth adaamanth viaikari ikari
Okruszek
18:13
Reposted fromedwes edwes viaikari ikari
Okruszek
18:12
2544 2629
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaikari ikari
Okruszek
18:07
Reposted fromgruetze gruetze viacats cats
Okruszek
18:07
7128 b180 500
Reposted fromzciach zciach viacats cats
Okruszek
18:07
9959 1203
cute, eh?
Reposted fromzungud zungud viacats cats
Okruszek
18:06
0707 91bf
caTitanic
Reposted fromkillerklown killerklown viacats cats

September 21 2017

Okruszek
16:15
7543 0559
Ernest and Celestine 8/10
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viaikari ikari
16:14
Okruszek
16:14
Okruszek
16:14
6258 0b53
common knowledge
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaoutofmyhead outofmyhead
Okruszek
16:14
2419 370b
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viaoutofmyhead outofmyhead
Okruszek
16:13
6880 033e
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaoutofmyhead outofmyhead
16:12
1421 44a8 500
Okruszek
13:39
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
Okruszek
13:39
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaoutofmyhead outofmyhead
13:39
3967 e9df

yellowkiddo:

Guide dog meets special pal at Disneyland

Reposted fromsmiley-b smiley-b viaoutofmyhead outofmyhead
Okruszek
13:38
Okruszek
13:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl