Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

Okruszek
16:12
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viaxannabelle xannabelle
Okruszek
16:11

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaxannabelle xannabelle

December 17 2017

Okruszek
20:50
Reposted fromgarstki garstki viaikari ikari
Okruszek
20:49
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
Okruszek
20:48
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
Okruszek
20:48
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
Okruszek
20:48
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
20:46
9803 b0ba
Reposted fromsunlight sunlight viaxannabelle xannabelle
Okruszek
20:46
4202 93b1
Reposted fromzciach zciach viaxannabelle xannabelle
Okruszek
20:45
3630 4913
Reposted fromkrzysk krzysk viaxannabelle xannabelle
Okruszek
20:45
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
Okruszek
20:44
8217 0ff2
Okruszek
20:44
7226 20b5
Reposted fromfelicka felicka viaoutofmyhead outofmyhead
Okruszek
20:44
4363 ea4d
Reposted fromMuppet Muppet viaoutofmyhead outofmyhead
Okruszek
20:43
1258 014b
Reposted fromlittlefool littlefool viaoutofmyhead outofmyhead
Okruszek
20:43
7215 6b2a
Reposted fromgreenloud greenloud viaoutofmyhead outofmyhead
Okruszek
20:43
Okruszek
20:43
1675 59a9
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutofmyhead outofmyhead
20:41
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Okruszek
20:40
9700 7db0 500
Reposted fromkarrolka karrolka viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl