Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

Okruszek
14:43
1236 8030 500
Father of the Year Award material.
Reposted fromlevune levune via8agienny 8agienny
Okruszek
14:43
2019 2fcb
L'homme qui ment -1968)
Reposted fromporanny poranny viacats cats
Okruszek
14:42
Reposted frompunisher punisher viabeer beer
Okruszek
14:42
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viacytaty cytaty
Okruszek
14:42
8962 199e
Bande à part (1964) dir.Jean-Luc Godard
Reposted fromporanny poranny via8agienny 8agienny
Okruszek
14:41

October 25 2016

Okruszek
22:23
6015 f572 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasoadysta soadysta
Okruszek
22:23
Okruszek
22:20
8812 2438 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasoadysta soadysta
Okruszek
22:19
Okruszek
22:19
Reposted fromonlyman onlyman viasoadysta soadysta
Okruszek
22:19
Reposted fromcarfreitag carfreitag viasoadysta soadysta
Okruszek
22:18
6813 0e06 500
Reposted fromkiixey kiixey viasoadysta soadysta
Okruszek
22:18
5423 6a32
Reposted fromiamstrong iamstrong viasoadysta soadysta

October 24 2016

Okruszek
21:14
Tak łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie, poświęcać swój czas, otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, że nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że Ona wróciła do domu; że jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić wyjścia na piwo z kumplami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko”.
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
Okruszek
20:17
8704 be41
Reposted fromsiegmunda siegmunda via8agienny 8agienny
Okruszek
20:16
5951 9daa 500
my life.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasoadysta soadysta
Okruszek
20:15
9211 c0ae 500
monday through friday ;-) 
Reposted fromcatchdimoment catchdimoment viacytaty cytaty
Okruszek
20:12
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabudas budas
Okruszek
20:10
Reposted frombluuu bluuu viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl