Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

Okruszek
10:27
8508 ef14 500
Frances Ha
Reposted fromPoranny Poranny viahesiamela hesiamela
Okruszek
10:27
Jesteś odważny bo dali Ci tyle powodów, żeby zamknąć się w sobie, a ty wciąż kochasz ludzi. Jesteś wielki, bo mógłbyś ranić tak jak ranili Ciebie, a ty zamiast tego podajesz im rękę i wciąż potrafisz się uśmiechać.
— Francesca Palumbo (Luna)
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahesiamela hesiamela
Okruszek
10:25
7835 7dfd 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaikari ikari
Okruszek
10:24
0240 afb7 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
Okruszek
10:24
8679 c35d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
Okruszek
10:24
8816 11c2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaikari ikari
Okruszek
10:24
8726 c2f5 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaikari ikari
Okruszek
10:22
- jak długo można być chorym na drugiego człowieka?
- czasami wieczność to za mało...
— m.
Reposted fromemerencja emerencja viahesiamela hesiamela
Okruszek
10:14
Okruszek
10:12
8256 b965
Reposted from4777727772 4777727772 viaxannabelle xannabelle
Okruszek
10:12
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
Okruszek
10:09
Reposted fromshakeme shakeme viarudosci rudosci
Okruszek
09:35
8314 efe7
Reposted fromstolpstein stolpstein via8agienny 8agienny
Okruszek
09:35
0975 acb8 500
Reposted fromyikes yikes via8agienny 8agienny
Okruszek
09:34
Reposted fromkatapultator katapultator via8agienny 8agienny
Okruszek
09:34
5525 584e 500
Reposted fromkelu kelu viapierniczek pierniczek

March 29 2019

Okruszek
21:02
8371 d19b 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz via8agienny 8agienny
Okruszek
21:01
8714 ea55 500
Reposted frompuzzledbypeople puzzledbypeople viarudosci rudosci
Okruszek
10:53
8244 30ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiteandra kiteandra
Okruszek
10:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl