Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

Okruszek
19:51
9513 a633 500
Reposted fromumorusana umorusana via8agienny 8agienny
Okruszek
19:51
Reposted fromFlau Flau via8agienny 8agienny
Okruszek
19:51
Chcę być dziewczyną, która zmieniła wszystko. Dziewczyną, która ma znaczenie. Dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.
Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty
Okruszek
19:51
7916 d4e6
Reposted fromRockYourMind RockYourMind via8agienny 8agienny
Okruszek
19:50
1569 2e07
Reposted fromGIFer GIFer viasoadysta soadysta
Okruszek
19:49
Okruszek
19:48
8322 3fee
i kropka
Reposted frommysoul mysoul viasoadysta soadysta
Okruszek
19:47
2014 01ae
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasoadysta soadysta
Okruszek
19:47
Czasami łatwo zapomnieć, jak bardzo tęsknisz za ludźmi, dopóki ponownie ich nie zobaczysz.
— Collen Hoover
Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty
Okruszek
19:47
8071 e16a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via8agienny 8agienny
Okruszek
19:47
2838 031f 500
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo via8agienny 8agienny
Okruszek
19:46
1428 07d6 500
Team Instinct FTW
Reposted fromCognus Cognus via8agienny 8agienny
Okruszek
19:45
Nie myśl za dużo,
to przecież zawsze się mści.
Nie jesteś głupia,
naiwnym pięknie jest być.

Staraj się nie czuć,
nie przyzwyczajaj się.
Nie mów, że kochasz -
to zawsze kończy się źle.
— Ania Dąbrowska, "Staraj się nie czuć"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Okruszek
19:45
Pewnego dnia ktoś przytuli Cię tak bardzo mocno, że wszystko, co w Tobie połamane, wróci na swoje miejsce.
Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty
Okruszek
19:45
(...) miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno z tych uczuć, to nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, to może nie jest to mistrzostwo świata, ale blisko. A jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest już niepotrzebna: trafiłaś do nieba za życia.
— William Wharton- Niezawinione śmierci
Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty
Okruszek
19:44
Reposted fromHornyBogdan HornyBogdan vialeto leto

August 22 2016

Okruszek
21:24
Nienawidzę tego, że kiedy krzyczę, a krzyczę jak opętany, to krzyczę w pustkę. Nienawidzę tego, że nie ma nikogo, kto by usłyszał mój krzyk, i nie ma nikogo, kto pomógłby mi nauczyć się, jak przestać krzyczeć.
— James Frey "Milion małych kawałków"
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli viacytaty cytaty
Okruszek
21:23
0392 5959
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
Okruszek
21:19
0424 c1a9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakniaziek kniaziek
Okruszek
21:19
3279 3338 500
Reposted fromfungi fungi viakniaziek kniaziek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl