Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Okruszek
17:41
2042 7db6
Reposted fromkatsiu katsiu via8agienny 8agienny
17:41
5242 8e07

did-you-kno:

Source

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

© VALERIO VINCENZO
Website | Facebook | Twitter

Reposted fromitslikerufus itslikerufus via8agienny 8agienny
14:55
6373 c3ce 500

The transient art of Nikita Golubev in Moscow…

14:55
1081 e9f7 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi vianoisetales noisetales
14:55
Okruszek
14:54
1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda vianoisetales noisetales
Okruszek
14:54
1727 08ff
Reposted fromwagabunda wagabunda vianoisetales noisetales
Okruszek
14:54
8729 c858
Reposted fromfitspro fitspro vianoisetales noisetales
Okruszek
14:54
0671 ea00 500

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Reposted fromkrzysk krzysk vianoisetales noisetales
Okruszek
14:54
7252 26be
Okruszek
14:54
Reposted fromthebelljar thebelljar viaxannabelle xannabelle
Okruszek
14:53
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
14:53
0551 e409 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaxannabelle xannabelle
Okruszek
14:53
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaxannabelle xannabelle
Okruszek
14:52
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
Okruszek
14:51
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Sławomir Mrożek ‘Indyk’
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarudosci rudosci
Okruszek
14:51
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi vialeto leto
Okruszek
14:50
14:50
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass via8agienny 8agienny
Okruszek
14:49
6581 b188 500
Reposted fromotters otters via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl