Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

Okruszek
18:30
6900 ccf3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalensztajn alensztajn
18:30
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viabeattman beattman
Okruszek
18:29
2100 de22 500
Okruszek
18:28
6466 1bce 500
Reposted fromgogullo77 gogullo77 viaall-about-kate all-about-kate
Okruszek
18:27
3748 6ded
Reposted fromdailylife dailylife viabeeth beeth
Okruszek
18:27
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabeeth beeth
Okruszek
16:41
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viacytaty cytaty
Okruszek
06:00
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viaXavax Xavax
Okruszek
05:57
8332 2520
Reposted fromtichga tichga viaXavax Xavax
Okruszek
05:56
9576 6400 500
Reposted fromj0e j0e viaXavax Xavax

February 20 2019

Okruszek
22:15
9837 0150 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
Okruszek
22:13
9668 f5c0
Reposted fromsober sober via8agienny 8agienny
Okruszek
22:13
Okruszek
22:13
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature via8agienny 8agienny
Okruszek
22:12
Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Okruszek
22:10
1314 6f3a 500
Reposted fromkjuik kjuik viaikari ikari
Okruszek
22:10
0656 51b0 500
Reposted frompunisher punisher viaikari ikari
Okruszek
22:10
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaikari ikari
Okruszek
22:09
0460 9b06 500
Reposted fromsoftboi softboi viahesiamela hesiamela
Okruszek
22:09
Chciała, by wszystko między nami działo się rozsądnie, spokojnie i powoli, tak byśmy leniwie siebie nawzajem sączyli. Ale dla mnie miłość to nie picie wody przez słomkę, zwłaszcza gdy czuję pragnienie, którego nie da się zaspokoić małymi łykami. Chciałem ją mieć od razu całym haustem, miałem ochotę się w niej utopić.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viamarioneta marioneta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl