Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

14:44
5359 53fc 500

the-andromeva:

NEW: leaked footage of Alien: Covenant.

14:43
8966 56e3 500
Reposted fromtoudii73 toudii73 via8agienny 8agienny
Okruszek
14:42
6350 2291 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz via8agienny 8agienny
Okruszek
14:41
9857 01dd
The Witcher, Gwent.
Reposted fromvideogames videogames via8agienny 8agienny
Okruszek
14:41
0388 f478
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz via8agienny 8agienny

May 23 2017

Okruszek
17:30
1481 77f6
Reposted fromparkaboy parkaboy
Okruszek
17:30
1881 f249 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
17:29
2043 c0a6 500
Reposted fromidiod idiod via8agienny 8agienny
13:27
2043 c0a6 500
Reposted fromidiod idiod via8agienny 8agienny

May 22 2017

Okruszek
23:40
4087 e3e3 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
Okruszek
23:40
5423 0651 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
23:40
7422 a610 500
Me, since some years now...
Reposted fromdropfuzz dropfuzz vianoisetales noisetales
Okruszek
23:38
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viaarizonadream arizonadream
Okruszek
23:37
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Okruszek
23:37
Reposted frommefir mefir viaarizonadream arizonadream
Okruszek
23:37
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation viaarizonadream arizonadream
23:37
23:28
Okruszek
23:27

May 21 2017

Okruszek
12:46
opowiem ci o egoistach. nawet jeśli wiedzą że cię zranią wchodzą w twoje życie żeby cię skosztować bo jesteś rodzajem istoty której nie chcą przegapić. zbyt wiele w tobie blasku żeby go nie poczuli. kiedy więc dobrze się już przyjrzą wszystkiemu co masz do zaoferowania. gdy zabiorą ze sobą twoją skórę twoje włosy twoje tajemnice. gdy uświadomią sobie ile w tym prawdy. jaką jesteś burzą nagle ich to poraża.
wtedy pojawia się tchórzliwość. wtedy osoby za które ich uważałaś ustępują miejsca smutnej rzeczywistości tego jacy są. wtedy z ich ciała ulatuje wszelka odwaga i odchodzą mówią znajdziesz lepszego ode mnie.
będziesz stała naga wciąż mając ukrytą gdzieś w sobie połowę z nich i płakała. pytając dlaczego to zrobili. dlaczego cię zmusili żebyś ich kochała skoro nie mieli zamiaru odwzajemnić tej miłości a oni powiedzą coś w rodzaju po prostu musiałem spróbować. musiałem dać temu szansę. przecież chodziło o ciebie.
ale to nie jest romantyczne. nie jest urocze. myśl że byli tak owładnięci twoim istnieniem że musieli zaryzykować że je zniszczą w imię świadomości że ich ono nie ominęło. twoje istnienie znaczyło tak mało w porównaniu z ich ciekawością ciebie.
właśnie tacy są egoiści. igrają z całymi bytami. z całymi duszami żeby zadowolić własną. w jednej sekundzie trzymają cię na kolanach jakbyś była całym światem a w drugiej redukują do zwykłego zdjęcia. zwykłej chwili. elementu przeszłości. jednej sekundy. połykają cię i szepczą że chcą z tobą spędzić resztę życia. ale gdy tylko poczują strach. są już jedną nogą z drzwiami. nie mając odwagi pozwolić ci odejść z gracją. jakby ludzkie serce tak mało dla nich znaczyło.
i po tym wszystkim. po tym całym braniu. ten strach. czy to nie smutne i zabawne że ludzie mają dziś więcej odwagi żeby rozebrać cię swoimi palcami niż żeby sięgnąć po telefon i zadzwonić. przeprosić. za stratę. i właśnie tak ją tracisz.
egoizm
— mleko i miód
Reposted fromhighsoul highsoul viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl