Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Okruszek
05:06
Reposted fromFlau Flau vialeto leto
Okruszek
05:05
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viakabu kabu
Okruszek
05:05
3211 2652 500
Reposted fromnumbereight numbereight viakabu kabu

March 23 2017

Okruszek
21:16
6026 f1d4 500
Reposted frommisiapa misiapa via8agienny 8agienny
Okruszek
21:16
2560 14f0
Reposted fromMiziou Miziou via8agienny 8agienny
21:14
4686 355e
Reposted fromrawriot rawriot viacouples couples

March 22 2017

Okruszek
15:22
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaxannabelle xannabelle

March 21 2017

16:58
8256 5cb1
Reposted fromerial erial viarudosci rudosci
Okruszek
16:57
Pociągnęło moją uwagę przez ramię imię rzucone na boku, wybite z  tramwajowych torów Należało do mnie i nawet brzmiało znajomo.  Powiedziałam b ę d z i e s z b o g a t y 
(wiedziałam jak świechtać słowa uczyłam się od mistrza-mama)
Widziałam jak pniesz się  stając na palcach w kuluarach wyżyn swojego small talku Niecodziennie mijasz ludzi których kiedyś ktoś jakoś zapoznał,  gdy sączyłeś  kraftowego browara z drugiej strony  stołu. 
tym drobiazgiem rozbiłeś moją nadzieję, że kiedyś  nie zajmiesz mi czterdziestu siedmiu wdechów pomiędzy Nankiera a Szewską
wiem, bo liczyłam 
-m.basak
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin viacytaty cytaty
Okruszek
16:57
Okruszek
16:56
3939 8bba
Reposted fromkarahippie karahippie viarudosci rudosci
Okruszek
16:56
Obudziła się z zimowego letargu/ wiosennego przesilenia/ własnej naiwności i już wie, że nie potrzebuje relacji, która rozkazuje codziennie o siebie walczyć. Nie chce słyszeć półsłówek rzucanych ciągle gdzieś z oddali. Nie godzi się z obojętnością i nie jest w stanie znieść dalszej pasywności. Zmienia reguły gry. Pstryk!
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Okruszek
16:54
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
16:53
9623 882c 500

rumwik:

It has arrived!

Reposted frommaria-amino maria-amino via8agienny 8agienny
Okruszek
16:53
Okruszek
16:53
To jest ten typ mężczyzny, który jest otwarty, lojalny, wygadany, chętny do pomocy i stworzony do bycia z ludźmi.
Ale kiedy zdobędziesz się na odwagę i powiesz mu, co czujesz, że jest dla Ciebie najważniejszy i że Ci na nim zależy, to chowa się i udaje, że to nic takiego, że to go w ogóle nie dotyczy.
— wetryagain,soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
Okruszek
16:52
Reposted fromjasminum jasminum viasoadysta soadysta
16:51
16:50
7560 1d44 500
16:50
6537 31e3
Reposted fromtayfun tayfun via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl